Wednesday, January 28, 2009

For the Dutch only: four lectures in Utrecht on 6 February 2009

Four public lectures on the Bible in the Netherlands will be given on 6 February in the University Library in Utrecht. Two of us will participate: Bert Jan Lietaert Peerbolte on the diversity of modern Dutch Bible translations (the title of his lecture itself is impossible to translate), and Jan Krans on the many wanderings of Codex Boreelianus. The lectures will be in Dutch.

Therefore the full announcement here in Dutch (I do not guarantee good results with Babel Fish):

De Bijbel in Nederland – vier openbare lezingen

Op vrijdag 6 februari 2009 organiseert het departement Godgeleerdheid van de faculteit Geesteswetenschappen een openbare lezingendag over diverse aspecten van de Bijbel in Nederland. De dag staat in het kader van het project De Codex Boreelianus: een verknipt evangelie. Een tentoonstelling met die titel zal diezelfde dag geopend worden in het Universiteitsmuseum.
Tegelijkertijd is er een fototentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek, onder de titel De Bijbel: het Woord van God als mensenwerk.

9.45-10.15 koffie en ontvangst in de Boothzaal
10.15-10.30 Bart Jaski: Introductie
10.30-11.15 Jan Krans: Codex Boreelianus. De omzwervingen van een evangelieboek
11.15-12.00 Hermine Pool: De bijbelse tempel. Beeldvorming in het Nederland van de zeventiende en achttiende eeuw
12.00-13.00 lunch op eigen gelegenheid
13.00-13.45 Annette Merz: Ingrijpen in de tekst van het Nieuwe Testament. Meekijken over de schouders van kopiïsten en tekstcritici
13.45-14.30 Bert Jan Lietaert Peerbolte De uiteengevallen Bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen anno 2009
15.30-16.30 In aansluiting op de lezingendag volgt de opening van de tentoonstelling Een verknipt evangelie over de Codex Boreeli­anus in het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat, met borrel.

Deelnemers aan de dag hebben gratis toegang. Zie http://www.museum.uu.nl/ voor informatie over het museum.

De Codex Boreelianus is een Grieks evangeliehandschrift uit de tiende eeuw, één van de topstukken van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Lopend onderzoek naar dit handschrift is de aanleiding voor de lezin­gendag en de beide tentoonstellingen. De foto toont het – gehavende – begin van het evangelie van Johannes: ‘In het begin was het woord ...’ De eerste letter ε heeft de vorm van een zegenende hand.
Personalia
Bart Jaski is conservator handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
Jan Krans is universitair docent Nieuwe Testament aan het Departement Godge­leerdheid, Universiteit Utrecht
Hermine Pool is conservator van het Bijbels Museum, Amsterdam
Annette Merz is hoogleraar Cultuur- en Literatuurgeschiedenis van het Vroegste Christendom aan het Departement Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit, Amsterdam

RBL on NTTC books

Among the latest additions to RBL, two interesting reviews of NTTC books:

  1. J. K. Elliott reviews J. Harold Greenlee, The Text of the New Testament: From Manuscript to Modern Edition. Warning/recommendation: a very critical review!
  2. Marcus Sigismund reviews U. B. Schmid, with W. J. Elliott and D. C. Parker, The New Testament in Greek IV: The Gospel according to St. John: Volume 2: The Majuscules.